Zarząd

Prezes zarządu

Jan Chojecki

Członkowie Zarządu

Zdzisław Binerowski

Wiceprezes

Jerzy Napórkowski

Wiceprezes

Jezry Makowski

Sekretarz

Leszek Gryczko

Skarbnik

Krzysztof Dutka

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Witold Rozłucki

Wiceprzewodniczący

Członkowie

Jerzy Macek

Wiceprzewodniczący

Jarosław Krzemieniewski

Wiceprzewodniczący

Jan Stabryła

Wiceprzewodniczący

Dyrekcja

Dyrektor biura

Małgorzata Witkowska