Zarząd

Prezes zarządu

Jan Chojecki

Członkowie Zarządu

Zdzisław Binerowski

Jerzy Napórkowski

Jezry Makowski

Leszek Gryczko

Krzysztof Dutka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Witold Rozłucki

Członkowie

Jerzy Macek

Jarosław Krzemieniewski

Jan Stabryła

Dyrekcja

Dyrektor biura

Małgorzata Witkowska